Social Nerwork

Av. de Gràcia, 50. 08172 Sant Cugat del Vallès. info@escoladart.com | T (+34) 93 674 13 10
PATRONAT MUNICIPAL D´EDUCACIÓ
Av. de Gràcia, 50. 08172 Sant Cugat del Vallès. info@escoladart.com | T (+34) 93 674 13 10
PATRONAT MUNICIPAL D´EDUCACIÓ

Concurs del cartell de la Festa Major del Roser de Maig 2015

L’Ajuntament de Cerdanyola convoca el concurs pel disseny del Cartell de la Festa Major del Roser de Maig 2015.

1. Poden optar al premi del disseny del Cartell de la Festa Major del Roser de Maig les persones majors de 16 anys que presentin obres originals, i que compleixin el que s’estableix en aquestes Normes.

2. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades lliurement pel que fa a la tècnica emprada i al concepte que s’hi vol plasmar.

3. Es seleccionarà un cartell guanyador. Cada concursant podrà presentar una sola obra.

4. El cartell guanyador serà propietat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que el podrà editar en qualsevol format i en exclusiva sempre que ho cregui convenient. L’autor haurà de renunciar a qualsevol dret de publicació i difusió, si bé se li reconeixerà la propietat intel·lectual.

Descarrega’t les bases del concurs aquí